top of page

Storno podmínky 
Tematické večeře

Provozovatelem  Tematických večeří Pulpamen je Ing.Pavlína Veselá, se sídlem Pod Oborou 873, Kosmonosy, 29306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze pod značkou C 221097,(dále jen "provozovatel").

a) Ze strany provozovatele:

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání tematické večeře, akce či poskytnutí jednotlivé služby, a to v těchto případech:
  a) večeře, akce, resp. jednotlivá služba není obsazena minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 12 platícími osobami;
  b) tým Pulpamen nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit organizace a uskutečnění tematické večeře;
  c) v provedení tematické večeře, akce, resp. poskytnutí jednotlivé služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně  Pulpamen, nedostatek speciálních surovin k provedení večeře atd.).

 2. V případě zrušení termínu tematické večeře má zákazník právo si sjednat nový termín, nebo mu bude vrácena celá částka hodnoty večeře (v případě, že nešlo o dárkový poukaz.

b) Ze strany zákazníka

 1. V případě, že zákazník či další účastníci tematické večeře, akce, resp. osoby pověřené přijetím jednotlivé služby z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat kurz, akci, resp. přijmout jednotlivou službu, zavazuje se toto zákazník neprodleně písemně (mailem, dopisem) oznámit provozovateli.

 2.  Je-li oznámení o zrušení účasti na Tematické večeři Pulpamen více než 5 dní před začátkem Tematické večeře, bude Zákazníkovi umožněna účast na jiné Tematické večeři, který se bude konat v nejbližších šesti měsících ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na původním Kurzu. Tuto možnost je Zákazník oprávněn využít pouze jednou. Zákazník je povinen oznámit svůj záměr využít možnost účasti na jiné Tematické večeřio nejkratší době, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Tematické večeři. Pokud Zákazník možnosti účasti na jiném Tematické večeři nevyužije, je  Pulpamen Pavlína Veselá) povinna vrátit Zákazníkovi cenu Kurzu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti na Tematické večeři, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.
  – Je-li oznámení o zrušení účasti na Tematické večeři doručeno Pulpamen, resp. Pavlíně Veselé méně než 5 dní před začátkem Tematické večeře, je Pavlína Veselá, Pulpamen povinna vrátit Zákazníkovi pouze 50 % ceny Tematické večeře- je možné za sebe však poslat náhradníka
  – V případě, že oznámení o zrušení účasti na Kurzu je Kurzy vaření Pulpamen oznámeno méně než 24 hodin před začátkem Tematické večeře, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Tematické večeře.
  3.6.2. V případě, že se Zákazník na Tematickou večeři nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvované Tematické večeře za jinou.
  3.6.3. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení účasti na Tematické večeři více než 5 dní před začátkem Tematické večeře bude Zákazníkovi umožněna účast na jiné Tematické večeři v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.

bottom of page